Boktips och hemsidor

The Body of God: An Ecological Theology

Författare: Sallie McFague

McFague är en amerikansk teologiprofessor som tar på allvar de hot som finns mot vår planet idag. Hennes teologi är både ekologisk och feministisk. Hon är angelägen om att visa den betydelse som en gudsbild har för en människas liv och agerande. Idag behöver vi gudsbilder som stärker vår vördnad inför naturen och inför allt levande. Då är det teologens uppgift, enligt McFague, att visa vägar till sådana gudsbilder. En mycket angelägen bok, och lättläst också för icke-teologer.
Några av hennes andra böcker är Metaphorical Theology, Models of God och Super, Natural Christians.

She Who Changes: Re-imagining the Divine in the World

Författare: Carol P Christ

Carol Christ är kanske mest känd som radikal feministteolog och en av dem som talar om Gudinnans återkomst bland andliga kvinnor idag. I den här boken har hon dock ett lite annat ärende: att beskriva processteologins många fördelar, och bygga broar mellan den och feministteologin. Det är en mycket lättläst bok där Christ förmedlar sin egen entusiasm inför detta teologiska projekt, som hon menar löser många teologiska knäckfrågor (bland annat synen på Guds makt, Guds immanens och transcendens, människans ansvar samt relationen till våra kroppar och det jordiska). Hon förespråkar, liksom Sallie McFague, metaforen "världen som Guds kropp". Mycket inspirerande.

Radical Wisdom: A Feminist Mystical Theology

Författare: Beverly Lanzetta

Beverly Lanzetta är en person som liksom Wayne Teasdale vill lyfta fram en interreligiös andlighet för dagens värld och alla de utmaningar mänskligheten står inför. Detta tema står i fokus i hennes kommande bok Emerging Heart. I Radical Wisdom tittar Lanzetta på om det finns gemensamma drag hos kvinnors andliga sökande, särskilt då det gäller att läka inre sår. Hon studerar Julian av Norwich och Teresa of Avila, och finner hos dem grunden för en "feministisk, mystik teologi". En grundtanke är att kvinnor som lever i patriarkala samhällen med patriarkala religioner behöver en läkeprocess innan de kan bli andligen hela människor. Boken har bitvis ett rätt så akademiskt språk, men jag rekommenderar den varmt.

The Silent Cry: Mysticism and Resistance

Författare: Dorothee Sölle

Dorothe Sölle var teologiprofessor och aktiv i freds- och miljöarbete i sin hemstad Hamburg. Denna bok, som blev en av hennes sista, är mycket rik; hon hämtar inspiration från bland andra Marguerite Porète, Thich Nhat Hahn, D. H. Lawrence, Johannes av Korset, Leo Tolstoy, Dag Hammarskjöld, beginerna och kväkarna.
Sölle argumenterar för att en mystik livshållning och aktivt politiskt arbete för världen går hand i hand. Hon beskriver en tredelad mystik väg för dagens människor: att förundras, att släppa taget och att göra motstånd. Jag säger bara: Läs den!

Christ in All Things: Exploring Spirituality with Teilhard de Chardin

Författare: Ursula King

Teilhard de Chardin var en fransk jesuit, vetenskapsman och mystiker som dog 1955. Hans egna texter om andlighet, som inte fick spridas under hans livstid på grund av motstånd från Vatikanen, är ibland svårlästa. Därför är det bra att Ursula King ägnat en del av sitt liv åt att skriva om hans tankar, och försöka tolka vad de kan betyda för oss idag. (Hon har också skrivit The Spirit of One Earth: Reflections on Teilhard de Chardin och Global Spirituality; Spirit of Fire: The Life and Vision of Teilhard de Chardin.)
Denna bok är en bra introduktion till Teilhards mystik, där den kosmiske Kristus spelar en viktig roll.

The Coming of the Cosmic Christ

Författare: Matthew Fox

Denna bok, med undertiteln The Healing of Mother Earth and the Birth of a Global Renaissance, är en omfattande genomgång av "Cosmic Christ Theology". Fox visar hur vi finner grunderna till denna teologi i Bibeln och hos mystiker från olika tider. Teologin får konsekvenser för synen på arbete, kreativitet, gudstjänstliv, ekologi med mera. Dess främsta ärende är att vi bör fira Guds närvaro överallt och i alla varelser.
Matthew Fox var präst inom dominikanordern, men fick problem där på grund av sin förståelse av kristen teologi och andlighet. År 1992 tvingades han lämna ordern. År 1994 upptogs han som präst i den anglikanska kyrkan.

Creation Spirituality: Liberating Gifts for the Peoples of the Earth

Författare: Matthew Fox

"Ett profetiskt manifest för jordens överlevnad" kallas denna bok i baksidestexten. Den är en slags sammanfattning (på 150 sidor) av den andlighet som Fox utvecklat: creation spirituality. Han är övertygad om att denna andlighet har global relevans, även om konsekvenserna kan bli olika för till exempel rika och fattiga. Ett intressant kapitel handlar om faran med att kristna ofta fokuserar på Jesus på bekostnad av de andra personerna i treenigheten ("Jesusolatry" kallar han det). Vi behöver fördjupa relationen till Skaparen och till Livgivaren, med de mystika perspektiven "Gud i skapelsen" och "Anden verksam i världen".

The Mystic Heart: Discovering a Universal Spirituality in the World's Religions

Författare: Wayne Teasdale

Wayne Teasdale är förankrad i sin egen tradition, den katolska, men sedan trettio år tillbaka utforskar han de rikedomar som finns i mötet mellan olika andliga traditioner. Han kallar detta för interspiritualitet, och är bland annat inspirerad av den engelske benediktinmunken Bede Griffiths som under många år levde i Indien. Han menar att det finns en universell andlighet som mystiker från alla de stora världsreligionerna vittnar om. Dess praktiska uttryck är bland annat ickevåld, solidaritet med allt liv, självkännedom, osjälviskt tjänande och enkel livsstil. En spännande och hoppfull bok.

At the Root of This Longing: Reconciling a Spiritual Hunger and a Feminist Thirst

Författare: Carol Lee Flinders

Utifrån en egen längtan att förena andlighet och feminism har Carol Flinders skrivit en bok som gör just detta: förenar. Eller snarare, hon kommer fram till att de aldrig var motstridiga. Hon försöker sätta sig in i förhistoriska skeenden (bland annat genom Gerda Lerners forkning) och blir tagen av insikten att "för att underordna kvinnor har det varit avgörande att klippa av deras band till det heliga" (s 136). Och hon ser hur medeltida kvinnor återfinner styrka genom att de kunde välja ett andligt liv åt sig själva, och genom den kvinnogemenskap som bildades i klostren.
En mycket spännande bok.

Enduring Grace: Living Portraits of Seven Women Mystics

Författare: Carol Lee Flinders

Carol Flinders skrev sin avhandling om mystikern Julian av Norwich, och har sedan dess haft ett särskilt intresse för kvinnliga mystiker. I den här boken låter hon oss stifta bekantskap med sju kvinnor, alla från den katolska traditionen: Klara av Assisi, Mechthild av Magdeburg, Julian av Norwich, Katarina av Siena, Katarina av Genoa, Teresa av Avila och Therese av Lisieux. Det är lättläst och engagerande, då man också får ta del av Flinders mer personliga reflektioner.