skapelsepositiv andlighet

The Body of God: An Ecological Theology

Författare: Sallie McFague

McFague är en amerikansk teologiprofessor som tar på allvar de hot som finns mot vår planet idag. Hennes teologi är både ekologisk och feministisk. Hon är angelägen om att visa den betydelse som en gudsbild har för en människas liv och agerande. Idag behöver vi gudsbilder som stärker vår vördnad inför naturen och inför allt levande. Då är det teologens uppgift, enligt McFague, att visa vägar till sådana gudsbilder. En mycket angelägen bok, och lättläst också för icke-teologer.
Några av hennes andra böcker är Metaphorical Theology, Models of God och Super, Natural Christians.

The Coming of the Cosmic Christ

Författare: Matthew Fox

Denna bok, med undertiteln The Healing of Mother Earth and the Birth of a Global Renaissance, är en omfattande genomgång av "Cosmic Christ Theology". Fox visar hur vi finner grunderna till denna teologi i Bibeln och hos mystiker från olika tider. Teologin får konsekvenser för synen på arbete, kreativitet, gudstjänstliv, ekologi med mera. Dess främsta ärende är att vi bör fira Guds närvaro överallt och i alla varelser.
Matthew Fox var präst inom dominikanordern, men fick problem där på grund av sin förståelse av kristen teologi och andlighet. År 1992 tvingades han lämna ordern. År 1994 upptogs han som präst i den anglikanska kyrkan.

Creation Spirituality: Liberating Gifts for the Peoples of the Earth

Författare: Matthew Fox

"Ett profetiskt manifest för jordens överlevnad" kallas denna bok i baksidestexten. Den är en slags sammanfattning (på 150 sidor) av den andlighet som Fox utvecklat: creation spirituality. Han är övertygad om att denna andlighet har global relevans, även om konsekvenserna kan bli olika för till exempel rika och fattiga. Ett intressant kapitel handlar om faran med att kristna ofta fokuserar på Jesus på bekostnad av de andra personerna i treenigheten ("Jesusolatry" kallar han det). Vi behöver fördjupa relationen till Skaparen och till Livgivaren, med de mystika perspektiven "Gud i skapelsen" och "Anden verksam i världen".

Ekolöfte

Vi har inte bara förpliktelser gentemot levande varelser. Skog, slätter, hav och sjöar lider under människans exploatering och nedsmutsning. Detta är en djupt andlig fråga, ja tillståndet på jorden kan ses som en anklagelse från Moder Jord riktad till de religiösa samfunden och till alla oss som vill vara andliga människor: Varför har ni inte skyddat mig? Varför har ni uteslutit mig från er lista över "andliga frågor"?

Spirit of Fire: essä om Teilhards andlighet

Författare: Ursula King

En av de som gjort mest för att sprida Teilhards andlighet är Ursula King (professor i teologi, University of Bristol). Hon har i ett flertal böcker beskrivit olika aspekter av hans skapelseorienterade kristna vision. Följande text, ursprungligen grunden för ett föredrag i Philadelphia år 2005, har hon generöst gett till viacordis.se. Det är en genomgång av tre begrepp som var centrala för Teilhard: "the cosmic", "the human" och "the Christic". Det är en rätt lång text, så skriv gärna ut den och läs på papper.