The Body of God: An Ecological Theology

Författare: Sallie McFague

McFague är en amerikansk teologiprofessor som tar på allvar de hot som finns mot vår planet idag. Hennes teologi är både ekologisk och feministisk. Hon är angelägen om att visa den betydelse som en gudsbild har för en människas liv och agerande. Idag behöver vi gudsbilder som stärker vår vördnad inför naturen och inför allt levande. Då är det teologens uppgift, enligt McFague, att visa vägar till sådana gudsbilder. En mycket angelägen bok, och lättläst också för icke-teologer.
Några av hennes andra böcker är Metaphorical Theology, Models of God och Super, Natural Christians.