Boktips och hemsidor

Why Women Need the Goddess

Denna essä av Carol P Christ, som finns på hennes hemsida, är från 1978 och har citerats i många feministteologiska verk. Hon skriver om hur hon menar att Gudinne-symbolen kan hjälpa kvinnor att skapa en kultur där kvinnors makt, kroppar, vilja och relationer värdesätts.

http://www.goddessariadne.org/whywomenneedthegoddess.htm

Friends of Creation Spirituality

Hemsida om Matthew Fox böcker samt nätverket Friends of Creation Spirituality.

http://www.matthewfox.org

Institutet för kontextuell teologi

Förening som arbetar för att stärka sådan teologi som är medveten om sociala maktförhållanden och inte räds att ta ställning.

http://www.iktsverige.org

Miljöförbundet Jordens Vänner

En organisation som gör de nödvändiga kopplingarna mellan miljö och solidaritet.

http://www.mjv.se

Lilla brunas bibliotek

En resurs för den som vill läsa skönlitterära verk med djurrättsteman.

http://www.lillabruna.org

GreenSpirit

En brittisk förening som arbetar i Matthew Fox och Thomas Berrys anda.

http://www.greenspirit.org.uk

Älska din nästa - en kristen djurrättsgrupp

Arbetar för att sprida djurvänlig teologi och praxis bland kristna i Sverige.

http://www.alskadinnasta.se

Schola Divina

Ett utbildningscentrum, grundat av Beverly Lanzetta, som vill sprida kunskapen om den mystika traditionen och rusta människor för personlig och social förändring.

http://www.scholadivina.net

Vildåsnan - kristen vegetarisk förening

Arbetar för att uppmärksamma kristna på djurens värde som Guds varelser. Förespråkar vegetarianism som ett sätt att praktisera medkänsla i vardagen.

http://www.vildasnan.se

Kristna Fredsrörelsen

Förening som utifrån en kristen grund arbetar för fred och ickevåld, bland annat genom att skicka fredsobservatörer till Centralamerika.

http://www.krf.se