Kontakt

Maila gärna till info@viacordis.se med tankar och kommentarer utifrån hemsidans innehåll. Om du/ni är intresserade av ett föredrag om denna hjärtats väg, medverkan vid retreat el dyl, så går det också bra att maila. Till exempel ansvarar jag gärna för en endagsretreat i församlingsregi, med fokus på skapelsepositiv, förkroppsligad kristen andlighet.

Den 15-18 mars 2012 håller jag, tillsammans med Lisa Westberg, i en retreat på Rättviks stiftsgård. Rubriken är "Vördnad för kroppen, vördnad för det jordiska", och den kommer bland annat att innehålla yogapass och reflektioner kring Guds inneboende närvaro i skapelsen. Kontakta stiftsgården omgående om du är intresserad av att delta!