Christ in All Things: Exploring Spirituality with Teilhard de Chardin

Författare: Ursula King

Teilhard de Chardin var en fransk jesuit, vetenskapsman och mystiker som dog 1955. Hans egna texter om andlighet, som inte fick spridas under hans livstid på grund av motstånd från Vatikanen, är ibland svårlästa. Därför är det bra att Ursula King ägnat en del av sitt liv åt att skriva om hans tankar, och försöka tolka vad de kan betyda för oss idag. (Hon har också skrivit The Spirit of One Earth: Reflections on Teilhard de Chardin och Global Spirituality; Spirit of Fire: The Life and Vision of Teilhard de Chardin.)
Denna bok är en bra introduktion till Teilhards mystik, där den kosmiske Kristus spelar en viktig roll.