Matthew Fox

The Coming of the Cosmic Christ

Författare: Matthew Fox

Denna bok, med undertiteln The Healing of Mother Earth and the Birth of a Global Renaissance, är en omfattande genomgång av "Cosmic Christ Theology". Fox visar hur vi finner grunderna till denna teologi i Bibeln och hos mystiker från olika tider. Teologin får konsekvenser för synen på arbete, kreativitet, gudstjänstliv, ekologi med mera. Dess främsta ärende är att vi bör fira Guds närvaro överallt och i alla varelser.
Matthew Fox var präst inom dominikanordern, men fick problem där på grund av sin förståelse av kristen teologi och andlighet. År 1992 tvingades han lämna ordern. År 1994 upptogs han som präst i den anglikanska kyrkan.

Creation Spirituality: Liberating Gifts for the Peoples of the Earth

Författare: Matthew Fox

"Ett profetiskt manifest för jordens överlevnad" kallas denna bok i baksidestexten. Den är en slags sammanfattning (på 150 sidor) av den andlighet som Fox utvecklat: creation spirituality. Han är övertygad om att denna andlighet har global relevans, även om konsekvenserna kan bli olika för till exempel rika och fattiga. Ett intressant kapitel handlar om faran med att kristna ofta fokuserar på Jesus på bekostnad av de andra personerna i treenigheten ("Jesusolatry" kallar han det). Vi behöver fördjupa relationen till Skaparen och till Livgivaren, med de mystika perspektiven "Gud i skapelsen" och "Anden verksam i världen".