Radical Wisdom: A Feminist Mystical Theology

Författare: Beverly Lanzetta

Beverly Lanzetta är en person som liksom Wayne Teasdale vill lyfta fram en interreligiös andlighet för dagens värld och alla de utmaningar mänskligheten står inför. Detta tema står i fokus i hennes kommande bok Emerging Heart. I Radical Wisdom tittar Lanzetta på om det finns gemensamma drag hos kvinnors andliga sökande, särskilt då det gäller att läka inre sår. Hon studerar Julian av Norwich och Teresa of Avila, och finner hos dem grunden för en "feministisk, mystik teologi". En grundtanke är att kvinnor som lever i patriarkala samhällen med patriarkala religioner behöver en läkeprocess innan de kan bli andligen hela människor. Boken har bitvis ett rätt så akademiskt språk, men jag rekommenderar den varmt.