Dorothee Sölle

The Silent Cry: Mysticism and Resistance

Författare: Dorothee Sölle

Dorothe Sölle var teologiprofessor och aktiv i freds- och miljöarbete i sin hemstad Hamburg. Denna bok, som blev en av hennes sista, är mycket rik; hon hämtar inspiration från bland andra Marguerite Porète, Thich Nhat Hahn, D. H. Lawrence, Johannes av Korset, Leo Tolstoy, Dag Hammarskjöld, beginerna och kväkarna.
Sölle argumenterar för att en mystik livshållning och aktivt politiskt arbete för världen går hand i hand. Hon beskriver en tredelad mystik väg för dagens människor: att förundras, att släppa taget och att göra motstånd. Jag säger bara: Läs den!