The Mystic Heart: Discovering a Universal Spirituality in the World's Religions

Författare: Wayne Teasdale

Wayne Teasdale är förankrad i sin egen tradition, den katolska, men sedan trettio år tillbaka utforskar han de rikedomar som finns i mötet mellan olika andliga traditioner. Han kallar detta för interspiritualitet, och är bland annat inspirerad av den engelske benediktinmunken Bede Griffiths som under många år levde i Indien. Han menar att det finns en universell andlighet som mystiker från alla de stora världsreligionerna vittnar om. Dess praktiska uttryck är bland annat ickevåld, solidaritet med allt liv, självkännedom, osjälviskt tjänande och enkel livsstil. En spännande och hoppfull bok.