Carol Lee Flinders

At the Root of This Longing: Reconciling a Spiritual Hunger and a Feminist Thirst

Författare: Carol Lee Flinders

Utifrån en egen längtan att förena andlighet och feminism har Carol Flinders skrivit en bok som gör just detta: förenar. Eller snarare, hon kommer fram till att de aldrig var motstridiga. Hon försöker sätta sig in i förhistoriska skeenden (bland annat genom Gerda Lerners forkning) och blir tagen av insikten att "för att underordna kvinnor har det varit avgörande att klippa av deras band till det heliga" (s 136). Och hon ser hur medeltida kvinnor återfinner styrka genom att de kunde välja ett andligt liv åt sig själva, och genom den kvinnogemenskap som bildades i klostren.
En mycket spännande bok.

Enduring Grace: Living Portraits of Seven Women Mystics

Författare: Carol Lee Flinders

Carol Flinders skrev sin avhandling om mystikern Julian av Norwich, och har sedan dess haft ett särskilt intresse för kvinnliga mystiker. I den här boken låter hon oss stifta bekantskap med sju kvinnor, alla från den katolska traditionen: Klara av Assisi, Mechthild av Magdeburg, Julian av Norwich, Katarina av Siena, Katarina av Genoa, Teresa av Avila och Therese av Lisieux. Det är lättläst och engagerande, då man också får ta del av Flinders mer personliga reflektioner.

The Sacred Feminine: text av Carol Lee Flinders

Författare: Carol Lee Flinders

Ett tema i Carol Flinders böcker är hur kvinnor ska finna en andlighet som stärker och befriar dem när så mycket av traditionell religionsutövning sammanflätats med mansdominans. I sin läsning av kvinnliga mystiker tycker hon att hon finner en del av svaret, likaså i ett historiskt/sociologiskt perspektiv. Under länken nedan finns en text som Flinders har gett till viacordis.se, om hur hon förstår "the sacred feminine". Den anknyter till hennes senaste bok, där hon studerar fyra kvinnors liv (Etty Hillesum, Jane Goodall, Tensin Palmo och syster Helen Prejean) och hur deras andlighet bär dem.