mystik

Radical Wisdom: A Feminist Mystical Theology

Författare: Beverly Lanzetta

Beverly Lanzetta är en person som liksom Wayne Teasdale vill lyfta fram en interreligiös andlighet för dagens värld och alla de utmaningar mänskligheten står inför. Detta tema står i fokus i hennes kommande bok Emerging Heart. I Radical Wisdom tittar Lanzetta på om det finns gemensamma drag hos kvinnors andliga sökande, särskilt då det gäller att läka inre sår. Hon studerar Julian av Norwich och Teresa of Avila, och finner hos dem grunden för en "feministisk, mystik teologi". En grundtanke är att kvinnor som lever i patriarkala samhällen med patriarkala religioner behöver en läkeprocess innan de kan bli andligen hela människor. Boken har bitvis ett rätt så akademiskt språk, men jag rekommenderar den varmt.

The Silent Cry: Mysticism and Resistance

Författare: Dorothee Sölle

Dorothe Sölle var teologiprofessor och aktiv i freds- och miljöarbete i sin hemstad Hamburg. Denna bok, som blev en av hennes sista, är mycket rik; hon hämtar inspiration från bland andra Marguerite Porète, Thich Nhat Hahn, D. H. Lawrence, Johannes av Korset, Leo Tolstoy, Dag Hammarskjöld, beginerna och kväkarna.
Sölle argumenterar för att en mystik livshållning och aktivt politiskt arbete för världen går hand i hand. Hon beskriver en tredelad mystik väg för dagens människor: att förundras, att släppa taget och att göra motstånd. Jag säger bara: Läs den!

The Mystic Heart: Discovering a Universal Spirituality in the World's Religions

Författare: Wayne Teasdale

Wayne Teasdale är förankrad i sin egen tradition, den katolska, men sedan trettio år tillbaka utforskar han de rikedomar som finns i mötet mellan olika andliga traditioner. Han kallar detta för interspiritualitet, och är bland annat inspirerad av den engelske benediktinmunken Bede Griffiths som under många år levde i Indien. Han menar att det finns en universell andlighet som mystiker från alla de stora världsreligionerna vittnar om. Dess praktiska uttryck är bland annat ickevåld, solidaritet med allt liv, självkännedom, osjälviskt tjänande och enkel livsstil. En spännande och hoppfull bok.

Enduring Grace: Living Portraits of Seven Women Mystics

Författare: Carol Lee Flinders

Carol Flinders skrev sin avhandling om mystikern Julian av Norwich, och har sedan dess haft ett särskilt intresse för kvinnliga mystiker. I den här boken låter hon oss stifta bekantskap med sju kvinnor, alla från den katolska traditionen: Klara av Assisi, Mechthild av Magdeburg, Julian av Norwich, Katarina av Siena, Katarina av Genoa, Teresa av Avila och Therese av Lisieux. Det är lättläst och engagerande, då man också får ta del av Flinders mer personliga reflektioner.