En mystik etik

ickevåld, vegetarianism och ekologi

Ickevåld

Om vördnad för mänskligt liv

Ickevåld är ett sätt, bland flera, att uttrycka vördnad för liv. Det är ett bra sätt för det är konkret. Det praktiseras genom handlingar, både dem där jag drar tillbaka min egen medverkan i våld och förtryck, och dem där jag försöker förhindra våld som utövas av andra. Grunden är att alla har rätt att bli bemötta med respekt - även de som deltar i förtryckande verksamhet.

Vegetarianism

Om vördnad för djurens liv

"Djuren är Guds barn" skriver munken och mystikern Thomas Merton. "De ilande flugsnapparna prisar dig, tillsammans med de bölande tjurarna och vaktlarna som drillar där ovan, och också jag, Fader, prisar dig, tillsammans med mina bröder djuren." Eremitaget där Merton bodde låg i skogen, och han hade mycket kontakt med de vilda djur som var hans grannar. Att stilla betrakta djuren menade han var bättre än mycket annan meditation och andlig läsning.

Ekologi

Om vördnad för naturen

"Jorden får inte skadas. Jorden får inte förstöras." Hildegard av Bingen, 1100-talet.
En mystik livshållning innebär en vilja att stärka sin uppmärksamhet. Det innebär bland annat att vara uppmärksam på skapelsen som en plats där Gud bor. "När människor ser på skapelsen med medkänsla, med tillit, så ser de Herren" säger Hildegard. "Det är Gud som mänskligheten då förmår känna igen i alla levande ting."