Creation Spirituality: Liberating Gifts for the Peoples of the Earth

Författare: Matthew Fox

"Ett profetiskt manifest för jordens överlevnad" kallas denna bok i baksidestexten. Den är en slags sammanfattning (på 150 sidor) av den andlighet som Fox utvecklat: creation spirituality. Han är övertygad om att denna andlighet har global relevans, även om konsekvenserna kan bli olika för till exempel rika och fattiga. Ett intressant kapitel handlar om faran med att kristna ofta fokuserar på Jesus på bekostnad av de andra personerna i treenigheten ("Jesusolatry" kallar han det). Vi behöver fördjupa relationen till Skaparen och till Livgivaren, med de mystika perspektiven "Gud i skapelsen" och "Anden verksam i världen".