andlighet

At the Root of This Longing: Reconciling a Spiritual Hunger and a Feminist Thirst

Författare: Carol Lee Flinders

Utifrån en egen längtan att förena andlighet och feminism har Carol Flinders skrivit en bok som gör just detta: förenar. Eller snarare, hon kommer fram till att de aldrig var motstridiga. Hon försöker sätta sig in i förhistoriska skeenden (bland annat genom Gerda Lerners forkning) och blir tagen av insikten att "för att underordna kvinnor har det varit avgörande att klippa av deras band till det heliga" (s 136). Och hon ser hur medeltida kvinnor återfinner styrka genom att de kunde välja ett andligt liv åt sig själva, och genom den kvinnogemenskap som bildades i klostren.
En mycket spännande bok.