Välkommen

Världen behöver kristna som ser skapelsens helighet och förstår sitt beroende av ekosystemen.

Världen behöver kristna som uppfattar gudomlig närvaro i alla varelser och behandlar både människor och djur med respekt och vördnad.

Resurser för en sådan andlighet finns inom den kristna traditionen. De finns bland annat hos medeltida mystiker, hos processteologer, hos den franske prästen Teilhard de Chardin och hos samtida ekoteologer. Viacordis.se vill vara en resurs för alla som söker efter en engagerad, rättviseorienterad och ekologisk andlighet.

Ickevåld, feministteologi och kristen djurrätt är perspektiv som också inspirerar hemsidans webmaster Annika Spalde. De integreras i den andliga väg som via cordis är. Det handlar om att

  • öppna hjärtat för Guds närvaro i mig själv och i andra människor
  • öppna hjärtat för Guds närvaro hos de icke-mänskliga djuren
  • öppna hjärtat för Guds närvaro i det innersta av allt skapat

Vad är mystik?
Mystik är inte något mystiskt, även om orden är besläktade. Den mystika aspekten finns inom alla religioner och handlar om erfarenhet och upplevelser snarare än om trossystem och riter. Litteratur om mystik berättar ofta om människor som erfar Gud i sitt inre, efter uthålligt praktiserande av stilla bön. Men det finns många andra typer av mystika upplevelser.

Den tyske teologen Karl Rahner är en av dem som lyft fram "vardagens mystik". Han menar att mystik erfarenhet "is present as the innermost sustaining ground (even though unnoticed) in the simple act itself of Christian living in faith, hope and love". Vi kan upptäcka att Gud finns i allt, i alla mänskliga erfarenheter. Eftersom Gud är kärlek är det, tänker jag, särskilt i stunder då vi sträcker oss ut mot andra som vi öppnar oss för Guds ande. "Den som älskar är född av Gud och känner Gud", som det står i bibelboken Första Johannesbrevet.

Om jag bejakar Guds närvaro i allt skapat, också i mitt eget inre, och försöker att allt mer öppna mitt hjärta för denna verklighet, då går jag den mystika vägen.

Hur göra för att gå Hjärtats väg?
Alla som strävar efter att uppfatta Guds närvaro i det skapade och att behandla både människor, djur och natur med respekt går hjärtats väg. Om du vill träna dig i detta: använd dig av övningarna på denna sida. Om du vill ta ett steg till: låt de tre löftena under En mystik etik leda dig vidare.