Teilhard

Spirit of Fire: essä om Teilhards andlighet

Författare: Ursula King

En av de som gjort mest för att sprida Teilhards andlighet är Ursula King (professor i teologi, University of Bristol). Hon har i ett flertal böcker beskrivit olika aspekter av hans skapelseorienterade kristna vision. Följande text, ursprungligen grunden för ett föredrag i Philadelphia år 2005, har hon generöst gett till viacordis.se. Det är en genomgång av tre begrepp som var centrala för Teilhard: "the cosmic", "the human" och "the Christic". Det är en rätt lång text, så skriv gärna ut den och läs på papper.