Ekolöfte

Vi har inte bara förpliktelser gentemot levande varelser. Skog, slätter, hav och sjöar lider under människans exploatering och nedsmutsning. Detta är en djupt andlig fråga, ja tillståndet på jorden kan ses som en anklagelse från Moder Jord riktad till de religiösa samfunden och till alla oss som vill vara andliga människor: Varför har ni inte skyddat mig? Varför har ni uteslutit mig från er lista över "andliga frågor"?

Också inom detta område vill jag föreslå ett löfte, som ett sätt att utmana sig själv till handling. Det handlar om att minska sitt ekologiska fotavtryck. Vad är då detta fotavtryck för något? Det är ett sätt att räkna ut hur mycket ekologiskt produktiv mark som en individ använder, enligt en metod som forskare i Kanada utvecklat. Man tittar både på hur mycket råvaror som går åt för livsstilen ifråga, och hur mycket avfall som produceras. Det är en bra metod för att den automatiskt tar in rättviseaspekten. Rimligtvis borde vi ju, alla jordens invånare, dela lika på det utrymme som finns. Ett hållbart utnyttjande av jordens resurser skulle betyda att varje person får 1,7 hektar. Som det nu är använder svensken i genomsnitt 6,7 hektar.

Sierra Club, en av de största amerikanska miljöorganisationerna, har räknat ut hur många hektar som man kan tjäna in genom olika små förändringar i sitt liv. (Se http://www.sierraclub.org/footprint/)

Livsmedel
Öka mängden organiskt odlade livsmedel som du äter med 50% = 0,04 hektar
Öka mängden lokalt odlade livsmedel som du äter med 50% = 0,08 hektar
Öka mängden oförädlad och icke-paketerad mat som du äter med 50% = 0,12 ha
Ät en vegetarisk middag istället för kött en gång i veckan = 0,2 hektar

Hushållet
Torka tvätten utomhus istället för i torkskåp/tumlare 12 ggr/månad = 0,04 hektar
Duscha 3 minuter kortare per dag = 0,04 hektar
Ställ termostaten 3 grader lägre på vintern = 0,08 hektar

Resor
Kör bil 32 km mindre per vecka = 0,12 hektar
Flyg 5 timmar mindre per år = 0,12 hektar

Åta dig att under det närmaste året satsa på förändringar som sparar in åtminstone ett halvt hektar. Skriv upp vad du lovat på en lapp och sätt upp på kylskåpet eller annan väl synlig plats. Gratulera dig själv till ett viktigt steg mot en hållbar framtid! Utvärdera årsvis eller halvårsvis och se hur du kan gå vidare.