Ekologi

Om vördnad för naturen

"Jorden får inte skadas. Jorden får inte förstöras." Hildegard av Bingen, 1100-talet.
En mystik livshållning innebär en vilja att stärka sin uppmärksamhet. Det innebär bland annat att vara uppmärksam på skapelsen som en plats där Gud bor. "När människor ser på skapelsen med medkänsla, med tillit, så ser de Herren" säger Hildegard. "Det är Gud som mänskligheten då förmår känna igen i alla levande ting."

Enligt teologen Elizabeth Johnson tappades skapelsen bort ur den teologiska reflektionen för ungefär femhundra år sedan. Tidigare var Gud-människa-skapelse de tre delar som teologin byggdes upp kring. Oavsett hur och varför detta skedde så är det nu hög tid att åtgärda kristendomens ensidiga människofixering. Läran om den kosmiske Kristus (se under Guds brinnande hjärta) är en väg att gå.
Naturen är skapad av Gud, bebos av Kristus och ges livskraft av Anden, det är kristen tro. Om inte vi har vördnad för naturen - vem ska då ha det?

Om att göra teologi med kroppen

Författare: Cristina Vanin

Utifrån James Nelsons arbete med "Body Theology", om kroppens betydelse för andlighet och teologi, så utforskar Cristina Vanin om detta perspektiv kan hjälpa människor att förhålla sig på ett mer intimt sätt till naturen och universum. Vi känner ibland främlingsskap inför våra egna kroppar. Ännu mer är vi - de flesta av oss - främlingar inför jordens kropp.

Ekolöfte

Vi har inte bara förpliktelser gentemot levande varelser. Skog, slätter, hav och sjöar lider under människans exploatering och nedsmutsning. Detta är en djupt andlig fråga, ja tillståndet på jorden kan ses som en anklagelse från Moder Jord riktad till de religiösa samfunden och till alla oss som vill vara andliga människor: Varför har ni inte skyddat mig? Varför har ni uteslutit mig från er lista över "andliga frågor"?