Ett brinnande hjärta: Om mystik och engagemang

Författare: Annika Spalde

”Att vara en mystiker handlar om att låta Guds passion för livet bli min egen. Om att bejaka Guds andes närvaro i allt och alla, och låta denna medvetenhet få konsekvenser för hur jag lever mitt liv.”
Annika Spalde

Mystik är inte något bara för nunnor och munkar; det är en livsväg som vi alla kan välja. I denna bok utforskas vad ett mystikt förhållningssätt kan betyda för vanliga kvinnor och män i världen. Hur upptäcker vi den gudsnärvaro som vi har inom oss? Den mystika traditionen lär oss att Gud är inneboende i världen. Vad betyder det för hur vi förhåller oss till skapelsen med alla dess invånare – människor och djur? Hur kan vi låta medkänsla och engagemang för rättvisa prägla våra liv och så praktisera mystik i handling?

Annika Spalde lyfter i den här boken särskilt fram kvinnor som gått mystikens väg. Julian av Norwich, Mechthild av Magdeburg med flera hjälper oss att förstå vad det är att leva öppen för Guds intensiva kärlek till skapelsen. Boken innehåller också många övningar som hjälper läsaren att praktisera andlighet i vardagen, övningar som stärker en hållning av närvaro i nuet, vördnad och kamp för livet där det hotas.

"Sammanvävda med bokens tydliga argumentation finns finstämda och känslostarka avsnitt i vilka författaren delar med sig av egna upplevelser... Författaren lyckas med lågmäld framtoning utmana utan att provocera med sitt tydliga ärende där hon använder sig själv som exempel."
"Boken visar framför allt på en vision för en inkarnerad och världstillvänd andlighet och hur en sådan vision kan och behöver gå hand i hand med aktion för att lära och liv ska bli ett."

Kenneth Nordgren, Svensk Kyrkotidning

"Jag tycker det är en rik, varm, ödmjuk bok som känns otroligt inspirerande."
Inger Alestig i Dagen, den 6 mars 2008