The World as the Body of Goddess/God: text av Carol P Christ

Författare: Christ

Teologer som är inspirerade av processfilosofi är ofta angelägna om att minska avståndet mellan Gud och skapelsen. "Gud är relation i första hand" menar man, och betonar hur Gud inom sig upplever det som varje varelse på jorden upplever. En bild som används av dessa teologer för att beskriva förhållandet mellan Gud och världen är den av världen/universum som Guds kropp. Den kan hjälpa oss att förstå hur intimt och nära det som sker i världen är för Gud, lika nära som mina kroppsdelar är för mig.
Carol Christ ger i sin bok She Who Changes: Re-Imagining the Divine in the World en bra beskrivning av hur denna bild kan underlätta vår förståelse av Guds relation till sin skapelse. Med hennes tillåtelse publicerar jag här några sidor ur boken.

BilagaStorlek
She Who Changes.doc34 kB