ekoteologi

Om att göra teologi med kroppen

Författare: Cristina Vanin

Utifrån James Nelsons arbete med "Body Theology", om kroppens betydelse för andlighet och teologi, så utforskar Cristina Vanin om detta perspektiv kan hjälpa människor att förhålla sig på ett mer intimt sätt till naturen och universum. Vi känner ibland främlingsskap inför våra egna kroppar. Ännu mer är vi - de flesta av oss - främlingar inför jordens kropp.