vegetarianism

Djurrättsteologi i sex punkter

På engelska finns en stor och växande samling böcker inom ämnet djurrättsteologi (se några av dem under Boktips och hemsidor). I Sverige finns än så länge inte så mycket. Tyvärr är det också ett eftersatt område vad gäller reflektion inom kyrkorna. På grund av detta bestämde sig gruppen Älska din nästa för att jobba med att lyfta frågan bland kristna i Sverige. Gruppen, bestående av Klaus Engell-Nielsen, Pelle Strindlund och Annika Spalde, arbetade under ett år (2006-2007) på heltid med djurrättsfrågor utifrån ett kristet perspektiv.
Under länken nedan finns det dokument som gruppen skrev som sitt teologiska manifest. Man kan se det som en mycket kort introduktion till djurrättsteologin, i sex punkter.

Omsorg om djuren som kristen andlighet

I boken Varje varelse ett Guds ord: Omsorg om djuren som kristen andlighet (av Annika Spalde och Pelle Strindlund, Arcus förlag, 2005) argumenteras för att också de andra arterna som vi delar denna planet med ska inkluderas i vår omsorgscirkel, och att detta är en djupt andlig fråga. Utifrån kristen tradition, gestalter ur kyrkohistorien och bibelreflektioner gestaltas en djurteologi där centrala delar är synen på djuren som Guds varelser, och tron på deras rätt att leva för sin egen skull.
Under länken nedan finns ett utdrag ur boken. Det består i princip av tre kapitel: "Predika evangeliet för hela skapelsen" och "I begynnelsen skapade Gud veganen", från början av boken, samt "Leva och låta leva" från bokens senare del.

Vegolöfte

Att äta vegetariskt är ett kraftfullt vittnesbörd. "Jag ser att djuren är en del av Guds goda skapelse och vill inte att de ska fara illa", är ett sätt att tolka en kristen människas vegetarianism.