Djurrättsteologi i sex punkter

På engelska finns en stor och växande samling böcker inom ämnet djurrättsteologi (se några av dem under Boktips och hemsidor). I Sverige finns än så länge inte så mycket. Tyvärr är det också ett eftersatt område vad gäller reflektion inom kyrkorna. På grund av detta bestämde sig gruppen Älska din nästa för att jobba med att lyfta frågan bland kristna i Sverige. Gruppen, bestående av Klaus Engell-Nielsen, Pelle Strindlund och Annika Spalde, arbetade under ett år (2006-2007) på heltid med djurrättsfrågor utifrån ett kristet perspektiv.
Under länken nedan finns det dokument som gruppen skrev som sitt teologiska manifest. Man kan se det som en mycket kort introduktion till djurrättsteologin, i sex punkter.