Leva etiskt: om att ta ansvar för världen och njuta av livet

Författare: Annika Spalde, Pelle Strindlund

Det här är en bok för dig som letar efter alternativ till den hos oss dominerande livsstilen. Kanske har du tröttnat på konsumtionssamhället? ­Kanske skulle du vilja trappa ner lönearbetet och njuta mer av livet? Kanske vill du bidra till att lösa tidens stora frågor?

Att låta etiska perspektiv bli viktiga behöver inte alls hindra oss från att leva tillfreds­ställande liv. Det är tvärtom, menar Annika Spalde­ och Pelle Strindlund! Det är just de ­alternativa ­vägarna som kan skänka oss den livsglädje och den djupare mening som konsumtionsideologin aldrig någonsin kommer att kunna ge oss.

I Leva etiskt berättar de öppenhjärtigt och personligt om sitt eget engagemang i bland annat olika ickevåldsaktioner. Vi får även möta representanter för en rad olika grupper som banar väg för en ny syn på vad som är ett etiskt liv: nedtrappare, enkelhetsföreträdare, container­dykare, shoppingvägrare, långsamhetsivrare, reklamsprängare, väckarklockor och Iona-medlemmar.

Bokens sju kapitel bygger på var sin upp­maning: Upptäck samhörigheten! Finn glädjen i engagemanget! Utforska enkel­heten! Trappa ned lönearbetet! Sakta in! Välj din egen väg! Hitta din gemenskap!