Ett annat rike: en ickevåldsteologi

Författare: Annika Spalde

Vad innebär det att följa Jesus i en värld av våld och orättvisor? Profeten från Nasaret visar på en livsstil som går tvärsemot samtidens normer; han uppmanar oss att förlåta istället för att hämnas, att älska fiender istället för att hysa illvilja mot dem och att gripa in mot förtryck istället för att slå bort blicken.
Ett annat rike vill hjälpa oss att upptäcka den gåva som ickevåld är. Det handlar om Guds rike som en inbjudan till människor att leva en motkultur, och därigenom bli befriade från både våldsutövning och handlingsförlamning inför våld och förtryck.

Kyrkornas Världsråd har utropat åren 2001–2010 till ”ett årtionde för att övervinna våldet”, och nu pågår arbetet med att formulera en internationell ekumenisk fredsdeklaration. Också svenska kyrkor och samfund deltar i denna process. Ett annat rike fyller ett tomrum genom att på ett lättläst sätt presentera en genomarbetad ickevåldsteologi. Förhoppningsvis kommer den bidra till att fördjupa samtalet kring dessa viktiga frågor.

"Ett annat rike är inte en skrivbordsprodukt, men boken är ändå (eller just därför?) initierad, teologiskt uppdaterad, men också spännande och välskriven. ... Detta är verkligen en bok jag rekommenderar till alla! Givetvis finns det saker i texten man kan ha synpunkter på, men personligen blev jag väldigt inspirerad av boken. Med sina 120 sidor är den lättläst, samtidigt som den är gedigen och genomarbetad. Den funkar både som en introduktion till fredsfrågan som kan leda vidare till andra resurser, men är också en användbar och viktig input för oss stavbärare genom sitt breda sätt att närma sig frågorna."
Jonas Lundström, Den radikal-reformatoriska bloggen

"Den ickevåldsteologi hon söker gestalta blir inte en inspirationskälla för enbart ett fåtal kristna organisationer som ägnar sig åt freds- och ickevåldsfrågor. Istället blir Spaldes bok en knivskarp fråga till Sveriges kristenhet idag: Vad innebär det att följa Jesus i det 20:e århundradet?"
Madeleine Dahl, tidningen ELSA