Vördnad

Den helige Benedikt skrev sin klosterregel på 500-talet. Det mesta kring klostrets liv - bön, arbete och gemenskap - avhandlas där. I kapitel trettioett beskriver Benedikt hur klostrets förvaltare bör vara. En anvisning lyder: "Klostrets alla kärl och all dess egendom skall han betrakta som heliga altarkärl." Nattvardskärl eller tillbringare i köket, de skulle handhas med samma vördnad.

Vördnad handlar om att verkligen se "det andra" eller "den andre", och om att se den gudomliga gnista som finns där. Den uttrycks ofta med händerna, i hur vi tar i saker. Som när undersköterskorna varligt tvättar den nyss avlidne. Som när barnet mycket försiktigt stryker kaninens huvud.
Också din egen kropp bör vördas. Rör vid den med ömhet.

- När du möter någon du har svårt för, tänk på hur det är samma Gud som bor i er båda.

- Meditativ matlagning: Försök se till att du inte blir störd under matlagningen. Tänk på hur du tar i råvarorna, gör det på ett respektfullt sätt. Njut av dofter och känn på olika slags ytor med fingrarna.