Samhörighet

"Du, Heliga Ande, är det mäktiga sätt på vilket allt som är i himlen, på jorden och under jorden genomträngs av samband, genomträngs av släktskap."
Hildegard av Bingen, 1100-talet

Många mystiker vittnar om en stark känsla av samhörighet med allt levande. De är inte utplånade som individer, men de upplever sin plats i helheten, och hur Guds ande förbinder dem med alla andra i livets stora väv. För många av oss kommer denna känsla inte naturligt. Vi tycker tvärtom att vi är klart åtskilda från varandra. Samhället vi lever i bidrar inte heller till att stärka samhörigheten utan driver oss att bygga på det egna livsprojektet och egot. Men vi kan välja att tro på mystikernas upplevelse, att den underliggande verkligheten är att vi alla sitter ihop och hör ihop.

- Se in i ett djurs ögon. Försök känna dig in i hur djuret har det.

- Se folk i ögonen som du möter på gatan. Le. Tänk goda tankar för dem.

- När du köper något, tänk på dem som deltagit i produktionen av varan. De som sått och skördat, paketerat och transporterat.