Vegetariska måltider

Carol J Adams skriver i boken Meditations on The Inner Art of Vegetarianism om vegetarianism som andlig övning. Medvetenhet och öppenhet inför verkligheten anses ofta vara kännetecken på andlig mognad. Med anledning av detta skriver hon: "The gift that vegetarianism offers is that we can follow the process of awareness and not cut it off when we discover what is happening to animals on this planet. We do not have to hide from disturbing information about the suffering of animals. We do not have to split ourselves in two. By following the process of awareness, we are made whole."

En annan aspekt av mystik andlighet har att göra med samband och samhörighet. Att bli vegetarian är enligt Adams inte i första hand en kosthållning utan ett sätt att erkänna och bejaka att man lever i relationer: ”mellan ditt val av matvanor och din kropps hälsa; mellan dig själv och dina systrar och bröder, djuren; och mellan dina handlingar och jordens välmående.”

- Försök att låta så många måltider som möjligt bli vegetariska. När du handlar för dem, tillagar dem och äter dem, gläd dig då över att du på ett konkret sätt utövar medkänsla. Du kan säga till dig själv: "Ingen har behövt dö för att jag skulle få den här måltiden."