logo

Ickevåld! Handbok i fredlig samhällsförändring

09/12/2008 - 12:27

1900-talet var inte bara krigens och fasornas århundrade. Det var också århundradet då den fredliga kampen segrade, i fall efter fall – exempel är kampen för den allmänna rösträtten, befrielserörelsen i Indien, medborgarrättsrörelsen i USA och den polska fackföreningsrörelsen Solidaritet. Också i Sverige har ickevåldskampanjer lämnat avtryck. Den svenska demokratin växte fram bland annat tack vare fredlig massolydnad. Almarna står kvar i Kungsträdgården tack vare de stockholmare som 1971 klättrade upp i dem och förhindrade politikernas beslut.

Idag är det allt fler svenska rörelser som använder sig av ickevåld. Listan kan göras lång: Människorättsaktivister ställer sig framför transporter som ska utvisa flyktingar. Fredsvänner planterar träd på vapenfabriker. Klimat-engagerade grupper ordnar fester på innerstadsgator som tillfälligt stannar upp trafiken. Kristna hjälper utvisningshotade människor att gömma sig. Djurvänner för bort burhönor från djurfabriker. Svenska aktivister reser till konflikthärdar, i Colombia, Palestina och Centralamerika, för att genom sin närvaro skydda civilbefolkningen mot övergrepp.
Det har emellertid inte tidigare funnits någon bok om ickevåld för den svenska allmänheten. I den bemärkelsen är Ickevåld! ett pionjärarbete. Boken vänder sig både till dem som har ett allmänt intresse för denna demokratiska kampform, men också till dem som är eller funderar på att bli aktivister. Den tar upp både de grundläggande idéerna bakom ickevåldet och ger redskap för det praktiska arbetet.

"Tillsammans har de skrivit en bok full av jävlar anamma. Den är i hög grad en handbok i den meningen att författarna ger konkreta råd. Men de berättar också återkommande i inskjutna texter om personliga erfarenheter av ickevåld. För mig är de avsnitten bokens starkaste, med konkreta skildringar av ofta fantasifulla och roliga aktioner."
Sören Sommelius, Helsingborgs Dagblad

"... Men boken ställer också stora frågor. Frågor om demokrati, makt och motstånd som allt för sällan diskuteras. Främst ser jag hur boken, som ju är en handbok, kommer att studeras i studiecirklar och hur både Lisa, 15, i jämställdhetsgruppen på högstadiet och Anders, 45, i Attac kommer att ha stor nytta av Ickevåld!"
Sofie Valfridsson, Tidningen Kulturen


http://viacordis.se/node/64