logo

Ingripande

09/26/2007 - 19:57

Ingripanden kan ske både i vardagen - som när någon säger ifrån mot baktaleri på sin arbetsplats - och på ett mer planerat sätt i samhället, till exempel då människor använder sina kroppar till att ställa sig i vägen för en destruktiv verksamhet, som vid blockader av kärnvapenbaser. Ingripanden av olika slag behövs för att skydda andras värdighet och liv. Men på vilket sätt är det en andlig övning att ingripa?

Oftast är det obekvämt att ingripa till förmån för andra. Man sticker ut hakan. Man riskerar kritik. Ibland riskerar man kanske också böter eller fängelse. Men att sätta andras väl och ve över den egna bekvämligheten värderas högt i alla andliga traditioner.

Det är också en övning i att släppa taget. Du vet oftast inte vilka konsekvenserna av din handling kommer att bli. Det får du lämna i Guds händer.

- Öva dig i att säga nej till och stoppa vardagsförtryck. Att namnge något för vad det är kan ofta vara mycket effektivt. Till exempel: "Jag tycker inte det är rätt att vi pratar om henne när hon inte är här."

- Skulle du kunna tänka dig att ställa dig i vägen för kärnvapen eller svensk vapenexport? Kontakta en organisation som arbetar med sådana aktiviteter och ta reda på mer (till exempel www.ofog.org).


http://viacordis.se/node/58