logo

Tacksamhet

09/26/2007 - 19:32

Tacksamhet handlar om vår grundinställning till livet. Hur förhåller jag mig till det som händer i mitt liv? Är glaset halvtomt eller halvfullt?
Att vara tacksam är ett sätt att se och erkänna sitt beroende av andra och av "alla tings givare", Gud. Allt är en gåva.

- Tacka för saker du upplever, människor du möter, djur du möter, för vackra saker du ser, för tuffa situationer som du lärde dig något av. Försök upptäcka alla de sätt som du är välsignad på.

- Var inte rädd för att uttrycka tacksamhet till andra, för vad du har fått genom dem.

- Jämför dig inte med andra. Hur andra har det, vad de uppnår, vad de äger. Det leder inte till något gott och hindrar dig från att känna tacksamhet över ditt eget liv.


http://viacordis.se/node/57