logo

Enkelhet

09/26/2007 - 19:07

Enkelhet handlar om att ha ett rätt förhållningssätt till tingen. Att kunna njuta av dem och använda dem, men inte ägas av dem. Det finns både en insida och en utsida av enkelhet. Insidan har att göra med hur jag förhåller mig. Utsidan: hur min materiella situation ser ut. Naturligtvis hänger de också ihop. Det är svårt att inte få känslomässiga bindningar till egendom.
Att leva enkelt är en mycket gammal andlig övning. En del har praktiserat den mer än andra, till exempel det kristna samfundet kväkarna. Idag har enkelheten fått förnyad relevans, när vi nu förstått att vi inte kan fortsätta att konsumera som idag. Att sträva mot en enkel livsstil går hand i hand med tacksamheten. När man inte begär hög materiell standard är det lättare att känna tacksamhet för det man har. Och genom att odla tacksamheten blir det lättare att göra sig av med onödiga - det vill säga vad man upptäcker är onödiga - saker och behov.

- Fundera över hur mycket av din tid som går åt till att skaffa och underhålla ägodelar. Och, hur mycket av din inkomst lägger du på saker som inte är direkt nödvändiga?

- Att leva enkelt handlar också om ödmjukhet: det miljöutrymme vi använder i genomsnitt i Sverige är för stort, vår livsstil är bekväm på bekostnad av andras möjligheter att leva. Därför: Köp så mycket du kan på second hand. Om du har möjlighet: sälj bilen och starta ett bilkooperativ. Låna saker av dina grannar istället för att köpa allt själv.

- Skänk bort något som du uppskattar, men som du vet att någon annan skulle bli glad för.


http://viacordis.se/node/56