logo

The Coming of the Cosmic Christ

09/23/2007 - 13:33

Denna bok, med undertiteln The Healing of Mother Earth and the Birth of a Global Renaissance, är en omfattande genomgång av "Cosmic Christ Theology". Fox visar hur vi finner grunderna till denna teologi i Bibeln och hos mystiker från olika tider. Teologin får konsekvenser för synen på arbete, kreativitet, gudstjänstliv, ekologi med mera. Dess främsta ärende är att vi bör fira Guds närvaro överallt och i alla varelser.
Matthew Fox var präst inom dominikanordern, men fick problem där på grund av sin förståelse av kristen teologi och andlighet. År 1992 tvingades han lämna ordern. År 1994 upptogs han som präst i den anglikanska kyrkan.


http://viacordis.se/node/35