logo

Om kristet ickevåld

09/21/2007 - 13:49

Ickevåld som begrepp uppstod först på 1800-talet, men hållningen att säga nej till våld samtidigt som man försöker förhindra andras våld är naturligtvis äldre. I boken I vänliga rebellers sällskap, av mig och Pelle Strindlund, beskrivs bland annat ickevåldets utveckling inom den kristna traditionen. Många är de, både kristna och andra, som hämtat inspiration från Jesus liv och från Paulus uppmaning till sina trossyskon att "besegra det onda med det goda".

Under länken nedan finns två utdrag ur I vänliga rebellers sällskap (Arcus förlag, 2004). Det ena kommer från kapitlet "Ickevåldets beståndsdelar". Där beskrivs vår förståelse av ickevåld i åtta punkter. Det andra kommer från kapitlet "Jesus: Ickevåldets profet" och handlar bland annat om vad Jesus kan ha menat med sin uppmaning att "vända andra kinden till".


http://viacordis.se/node/28