logo

Spirit of Fire: essä om Teilhards andlighet

08/27/2007 - 09:05

En av de som gjort mest för att sprida Teilhards andlighet är Ursula King (professor i teologi, University of Bristol). Hon har i ett flertal böcker beskrivit olika aspekter av hans skapelseorienterade kristna vision. Följande text, ursprungligen grunden för ett föredrag i Philadelphia år 2005, har hon generöst gett till viacordis.se. Det är en genomgång av tre begrepp som var centrala för Teilhard: "the cosmic", "the human" och "the Christic". Det är en rätt lång text, så skriv gärna ut den och läs på papper.

"In the rhythm of life and its evolution, at the center of the cosmos and the world, he saw a divine center, a living heart animated by the fiery energies of love and compassion" skriver King om Teilhard. I en bön från 1916, då han var fältpräst i första världskrigets skyttegravar, uttrycker han sin tro på den kosmiske Kristus: "To live the cosmic life is to live dominated by the consciousness that one is an atom in the body of the mystical and cosmic Christ."


http://viacordis.se/node/18